In het kort

• Voor verhuurders van kamerverhuurpanden, appartementen en kantoor- en bedrijfsruimte in Nijmegen

• Voor verhuurders met totaal tot ca. 15 verhuurpanden in Nijmegen

• Alleen op uitnodiging; u ontvangt na aanmelding een uitnodiging

• Informatief door middel van korte presentaties

• Informeel in café ’t Haantje

• Vijf keer per jaar, vrijdags van 16 tot 18 uur

• Volgende bijeenkomsten
13 april 2018
en
15 juni 2018

INLEIDING

De laatste weken wordt er volop gesproken over kamerverhuurbeleid in Nijmegen. Voor het eerst sinds jaren heeft de gemeente Nijmegen omzettingsvergunningen geweigerd, zo stond er recentelijk in De Gelderlander.

Bewonersgroepen, zoals Kamerbreed, maken zich zorgen over de leefbaarheid in Nijmegen.
Zij willen dat verhuurders een meer actieve rol spelen m.b.t. die leefbaarheid.
Zij willen ook dat de gemeente Nijmegen actief wordt in het toezicht houden op met name de brandveiligheid in kamerverhuurpanden.

De gemeente Nijmegen is al geruime tijd bezig om nieuw kamerverhuurbeleid te formuleren.
Recentelijk zijn er aanvullingen/wijzigingen voorgesteld op het concept kamerverhuurbeleid (2016).
Deze wijzigingen worden binnenkort besproken met huurders, bewonersverenigingen en verhuurders.

De groep “verhuurders” komt in deze discussies nauwelijks in beeld.
De grootste groep verhuurders zijn niet die enkele verhuurder met veel panden, maar vooral verhuurders met 1 tot ca. 10 panden.
Veel van deze verhuurders beheren hun panden zelf of laten hun panden beheren door professionele kamerverhuurorganisaties.

Om de discussie in Nijmegen over een nieuw kamerverhuurbeleid beter te kunnen voeren is het wenselijk dat ook deze groep verhuurders zich oriënteert op de materie en zich bijvoorbeeld organiseert om met de gemeente Nijmegen te kunnen overleggen.

ORGANISATIE

Tegen deze achtergrond wordt een nieuwe netwerkbijeenkomst voor verhuurders in Nijmegen georganiseerd.
De organisatie hiervan ligt bij huurrechtadvocaat Ronny Saedt (RAAF advocaten), Eef Willems (projectleider van Stichting KKVV, een stichting met als doelstelling om de (brand)veiligheid in kamerverhuurpanden te verbeteren) en Stichting VWN (verhuurt / beheert in Nijmegen op dit moment ca. 1100 kamers en appartementen voor ca. 75 verhuurders).

Tijdens deze (informele) bijeenkomsten worden verhuurders geïnformeerd over landelijke en regionale ontwikkelingen met betrekking tot kamerverhuur en kamerverhuurbeleid.
Naast de onderwerpen die betrekking hebben op kamerverhuur, zullen ook actuele onderwerpen met betrekking tot verhuur van kantoor- en bedrijfsruimte aan de orde komen.

De bijeenkomsten worden gehouden
van 16 tot 18 uur in de achterzaal van café ’t Haantje.

Het plan is om ca. 5 bijeenkomsten per jaar te organiseren.

Deelname staat open voor (kamer)verhuurders die verhuurder zijn in Nijmegen of zelf in Nijmegen woonachtig zijn.
(Kamer)verhuur gerelateerde bedrijven en dienstverleners worden (in beperkte mate) hiervoor uitgenodigd.
Documenten-Verslag
Bijeenkomst
6 oktober 2017


-KLX - Fiscaal

BIJEENKOMSTEN

De derde bijeenkomst van de 024verhuurdersborrel, vrijdag 26-1 jongstleden, was wederom goed bezocht, ondanks een aantal doorgegeven verhinderingen.
In totaliteit neemt het aantal belangstellenden nog steeds toe.
De afgelopen bijeenkomsten is ons duidelijk geworden dat er belangstelling is voor een structurele aanpak.
Die vrijdag heeft fiscalist Jeroen Klerkx (KLXfiscaal) een boeiende presentatie gegeven.
De presentatie is op deze site terug te vinden bij Documenten onder KLX-Fiscaal.
De resterende twee bijeenkomsten zijn gepland op de volgende vrijdagen: 13-4-2018 en 15-6-2018
Beide keren weer vanaf 16 uur in café ’t Haantje.
Op 13 april zal o.a. het voorstel worden besproken om een Belangenvereniging voor Nijmeegse Verhuurders op te richten.
Ook zal een lezing worden gegeven met als onderwerp: Aansprakelijkheid voor verhuurders
Noteer dus al in uw agenda:
Vrijdag 13 april 2018
én
Vrijdag 15 juni 2018
Enkele dagen van tevoren zult u een herinnering ontvangen van de bijeenkomst.

KOSTEN

Zoals vorige keer aangekondigd, vragen wij aan de deelnemers om € 50,- bij te dragen aan deze bijeenkomsten.
Dat geldbedrag is bedoeld om de drank en de hapjes te voldoen.
Het uitgangspunt hierbij is dat alle drank en hapjes tussen 16 uur en 18 uur gratis zijn.
Vanaf 18 uur worden de deelnemers geacht zelf de kosten te betalen.

Wij gaan ervan uit dat dit bedrag voldoende is om de komende vier bijeenkomsten (8 december 2017 en de bijeenkomsten in februari, april en juni 2018) mee te betalen.
Indien er, na deze bijeenkomsten, nog een geldbedrag over is, gaat dit mee naar het najaar van 2018 (indien deze bijeenkomsten blijven bestaan).
Indien u wenst mee te doen aan deze bijeenkomsten, verzoeken wij u om het geld over te maken naar het hier vermelde IBAN.
Initiatiefnemers

Ronny Saedt
&
Eef Willems

IBAN

Stichting VWN Nijmegen
NL39 INGB 0678 2473 74

o.v.v. Vastgoedborrel 2017-2018

AANMELDEN

Hiernaast willen wij van elke deelnemer graag dat hij zich aanmeldt voor de bijeenkomsten.
Indien het aantal verhuurders namelijk verder toeneemt, overwegen wij naar een grotere ruimte te gaan.
Indien een deelnemer verhinderd is om aanwezig te zijn, vindt er geen restitutie plaats van een gedeelte van de betaalde € 50. Dat wordt allemaal te ingewikkeld.
Een nieuwe deelnemer, mag de eerste keer gratis komen en betaalt vanaf de eerstvolgende keer in verhouding met het aantal nog te organiseren bijeenkomsten.
De eerste bijeenkomst is op kosten van de beide initiatiefnemers.

FORMULIERVul hieronder uw contactgegevens in indien u belangstelling hebt
U ontvangt dan een reactie met een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst
(* Veld E-MAIL is verplicht zodat contact kan worden gelegd ter bevestiging)
Sluit af door op de knop 'Verstuur' te klikken

NAAM
E-MAIL *
MOBIEL NUMMER
Verhuurt kamers :
Verhuurt kantoren / bedrijfspanden :
Verhuurt andere pand(en), nl. :E-mail: info@024verhuurdersborrel.nl
© 2017-2018 Verhuurders Nijmegen