NETWERKBIJEENKOMST
VRIJDAG 6 OKTOBER 2017

In het kort

• Voor verhuurders van kamerverhuurpanden, appartementen en kantoor- en bedrijfsruimte in Nijmegen

• Voor verhuurders met totaal tot ca. 15 verhuurpanden in Nijmegen

• Alleen op uitnodiging; u ontvangt na aanmelding een uitnodiging

• Informatief door middel van korte presentaties

• Informeel in café ’t Haantje

• Vijf keer per jaar, vrijdags van 16 tot 18 uur

• Eerste bijeenkomst op 6 oktober 2017


De laatste weken wordt er volop gesproken over kamerverhuurbeleid in Nijmegen. Voor het eerst sinds jaren heeft de gemeente Nijmegen omzettingsvergunningen geweigerd, zo stond er recentelijk in De Gelderlander.

Bewonersgroepen, zoals Kamerbreed, maken zich zorgen over de leefbaarheid in Nijmegen. Zij willen dat verhuurders een meer actieve rol spelen m.b.t. die leefbaarheid. Zij willen ook dat de gemeente Nijmegen actief wordt in het toezicht houden op met name de brandveiligheid in kamerverhuurpanden.

De gemeente Nijmegen is al geruime tijd bezig om nieuw kamerverhuurbeleid te formuleren. Recentelijk zijn er aanvullingen/wijzigingen voorgesteld op het concept kamerverhuurbeleid (2016). Deze wijzigingen worden binnenkort besproken met huurders, bewonersverenigingen en verhuurders.

De groep “verhuurders” komt in deze discussies nauwelijks in beeld. De grootste groep verhuurders zijn niet die enkele verhuurder met veel panden, maar vooral verhuurders met 1 tot ca. 10 panden. Veel van deze verhuurders beheren hun panden zelf of laten hun panden beheren door professionele kamerverhuurorganisaties.

Om de discussie in Nijmegen over een nieuw kamerverhuurbeleid beter te kunnen voeren is het wenselijk dat ook deze groep verhuurders zich oriënteert op de materie en zich bijvoorbeeld organiseert om met de gemeente Nijmegen te kunnen overleggen.


Tegen deze achtergrond wordt een nieuwe netwerkbijeenkomst voor verhuurders in Nijmegen georganiseerd. De organisatie hiervan ligt bij huurrechtadvocaat Ronny Saedt (RAAF advocaten), Eef Willems (projectleider van Stichting KKVV, een stichting met als doelstelling om de (brand)veiligheid in kamerverhuurpanden te verbeteren) en Stichting VWN (verhuurt/beheert in Nijmegen op dit moment ca. 1100 kamers en appartementen voor ca. 75 verhuurders).

Tijdens deze (informele) bijeenkomsten worden verhuurders geïnformeerd over landelijke en regionale ontwikkelingen met betrekking tot kamerverhuur en kamerverhuurbeleid. Naast de onderwerpen die betrekking hebben op kamerverhuur, zullen ook actuele onderwerpen met betrekking tot verhuur van kantoor- en bedrijfsruimte aan de orde komen.

De eerste bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 6 oktober van 16 tot 18 uur in café ’t Haantje (achterzaal). Het plan is om ca. 5 bijeenkomsten per jaar te organiseren.

Deelname staat open voor (kamer)verhuurders die verhuurder zijn in Nijmegen of zelf in Nijmegen woonachtig zijn. (Kamer)verhuur gerelateerde bedrijven en dienstverleners worden (in beperkte mate) hiervoor uitgenodigd.

FORMULIER


Vul hieronder uw contactgegevens in indien u belangstelling hebt
In de week van 2 oktober ontvangt u een reactie en versturen wij alle uitnodigingen naar de verhuurders
(* Veld E-MAIL is verplicht zodat contact kan worden gelegd ter bevestiging)
Sluit af door op de knop 'Verstuur' te klikken

NAAM
E-MAIL *
MOBIEL NUMMER
Verhuurt kamers :
Verhuurt kantoren / bedrijfspanden :
Verhuurt andere pand(en), nl. :E-mail: info@024verhuurdersborrel.nl
© 2017 Verhuurders Nijmegen